Mumbai Clinic

Address

13/B-C, Ground Floor,
Plot No. 399, 7C,
Udyog Mandir No. 1,
Bhagoji Keer Marg,
Near Paradise Cinema,
Mahim(W),
Mumbai – 400 016

Tel: 022-24443965 / 022-24443978

Management Team

Mobile: 09322650592